XYZORA ENTERPRISE

(bersebelahan FAME)
Lot K18, Orchid Street,
Tingkat 1, Ujana Kewangan,
Willayah Persekutuan Labuan.
016-8002749